Kuka?

Olen Salla Saxén, Terapia Revontulen terapeutti ja perustaja. Olen koulutukseltani tohtoriksi väitellyt sosiaalipsykologi (YTT) sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija (valmistuminen loppuvuonna 2024). Olen myös ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja autan ihmisiä käsittelemään tunteitaan ja ratkaisemaan elämän ongelmia terapiavastaanotollani.

Työtäni terapeuttina kuvaa parhaiten täydellinen läsnäolo tilanteessa sekä analyyttinen työotteeni, joka juontuu tutkijantaustastani. Asiakastyössä omistaudun täysin asiakkaani asialle enkä mieti muita asioita. Uskon, että terapeutin kokonaisvaltainen läsnäolo on erityisen tärkeää terapian onnistumiselle eli asiakkaan olon paranemiselle. Tutkimustenkin mukaan terapian onnistumiseen vaikuttaa erityisesti terapeutin kyky muodostaa lämmin ja luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Tämä on kaiken asiakastyöskentelyni ensisijaisena tavoitteena.

Lisäksi minulle on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei asiakas joutuisi jännittämään minun kohtaamistani. Useimmille terapiaan tuleminen ja varsinkin uuden terapeutin kohtaaminen on todella jännittävä tilanne. Pyrin itse näissä kohtaamisissa tekemään kaikkeni, jotta voisin viestiä asiakkaalle omalla läsnäolollani, että minua ei tarvitse pelätä.

 Olen perustanut Terapia Revontulen, koska nautin aidosti terapiatyöstä ja uskon sen vaikuttavuuteen. Haluan myös parantaa terapeuttisen avun saatavuutta niin, että terapialla olisi aidosti matala kynnys, ja ettei terapiaa enää miellettäisi asiaksi, joka soveltuu vain vaikeista mielenterveysongelmista kärsiville.

Asiakkaideni kanssa olen ikuinen optimisti: vaikka asiakas itse ei välttämättä usko asiansa ratkeamiseen, minä uskon. Olen nähnyt terapeuttisen muutoksen niin monta kertaa sekä asiakkaissani, läheisissäni että itsessäni, että en kerta kaikkiaan voi olla uskomatta sen voimaan.

Olen perustanut Terapia Revontulen, koska nautin aidosti terapiatyöstä ja uskon sen vaikuttavuuteen. Haluan myös parantaa terapeuttisen avun saatavuutta niin, että terapialla olisi aidosti matala kynnys, ja ettei terapiaa enää miellettäisi asiaksi, joka soveltuu vain vaikeista mielenterveysongelmista kärsiville. Me kaikki kohtaamme elämässämme tilanteita, joissa olemme ymmällämme itsestämme tai kohtaamme suuren kriisin tai menetyksen. Silloin terapeuttinen keskustelu auttaa: pääsemme purkamaan tunteitamme ja ajatuksiamme, emmekä ole enää niin yksin. Ratkaisukeskeinen terapiamenetelmä myös kirjaimellisesti auttaa etenemään pienin askelein kohti tavoitetta, jonka itse koemme mielekkääksi, oli se sitten vaikkapa hyvä olo, kyky elää hetkessä, päästä eroon peloista tai halu saada vihdoin opinnäytetyö valmiiksi.

Uskon, että terapia auttaa silloinkin (ja erityisesti silloin), kun ongelmat eivät ole vielä kärjistyneet suuriksi. Monille ”pienen” ongelman, kuten esimerkiksi esiintymisjännityksen, ratkaiseminen parantaa elämänlaatua merkittävästi. Ongelman ratkettua yhtäkkiä henkisiä voimavaroja vapautuu itse tekemiseen ja elämiseen. Moni elää myös sellaisten elämänpiiriä kaventavien uskomusten kanssa, joiden purkaminen ja avaaminen terapiatyöskentelyn kautta parantaisi kykyä löytää ilo elämässä.

Näiden seikkojen ohella haluan lisäksi tarjota matalan kynnyksen vaihtoehdon pitkälle psykoterapialle. Ongelmamme eivät aina ole diagnosoitavissa, eikä kaikkia ongelmia edes kannata diagnosoida (kuten esimerkiksi aiemmin mainitsemaani esiintymisjännitystä). Aina ei myöskään tarvita pitkää terapiaa, vaan moniin ongelmiin todella löytyy ratkaisuja 1-10 käyntikerralla. Tarjoamalla ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa haluan osaltani kantaa korteni kekoon terapian kynnyksen madaltamiseksi, jotta ihmisillä olisi parempi olla ja elää – jotta he voisivat luottaa itseensä ja vapauttaa pahaan oloon menevän energian elämästä nauttimiselle.

Myös tarjoamani yksilötyönohjaus perustuu ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiin. Vaikka työnohjauksessa kyse ei ole mielenterveyden kysymyksistä, menetelmä auttaa työnohjausasiakkaita löytämään innostuksensa ja omat vahvuutensa työssänsä. Haluan tarjota työnohjausta yrittäjille, koska sitä ei mielestäni ole tehty vielä riittävästi, ja tarve on ilmeinen. Koska olen itsekin yrittäjä, tiedän, että yrittäjänä työskentelyyn liittyy uskon horjumista, vaikeita hetkiä ja mahdollisesti monimutkaisia roolikysymyksiä. Roolit voivat olla hankalia esimerkiksi silloin, kun oma perheenjäsen on myös oma alainen. Tällaisissa ja monissa muissakin tilanteissa voi syntyä sellaisia tunteisiin syvästi kietoutuvia kysymyksiä, joiden selvitteleminen työnohjauksessa voi todella auttaa eteenpäin. Työnohjaus toimii tunteiden ja ajatusten jäsentämisen ohella myös tavoitteellisena työskentelynä valmennuksen tavoin heille, jotka haluavat kasvaa työssään uusiin mittoihin.

Pyrin kouluttautumaan jatkuvasti lisää sekä kehittääkseni itseäni että auttaakseni asiakkaitani yhä paremmin. Alta löydät halutessasi ansioluetteloni, jossa voit tutustua koulutustaustaani, työkokemukseeni ja julkaisuihini.

Ansioluettelo

Koulutukset

2014-2021 Yhteiskuntatieteiden tohtori / sosiaalipsykologia, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

2021-2025 Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus / Tampereen yliopisto

Neljävuotinen psykoterapeuttikoulutus alkaen 28.1.2021. Valmistuminen psykoterapeutiksi tulossa loppuvuonna 2024.

2019-2020 Työnohjaaja / Tampereen ammattikorkeakoulu

5/2018-10/2018: Moral Case Deliberation Training / VU University Medical Center Amsterdam

9/2016-8/2018 Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti / Helsingin Psykoterapiainstituutti

2014-2015 Harvard Medical School Bioethics Fellowship

2009-2013 Yhteiskuntatieteiden maisteri / Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

 • Pääaine sosiaalipsykologia (120 op), sivuaine psykologia (25 op)

2006-2009 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti / Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

 • Pääaine sosiaalipsykologia (70 op), sivuaineet hallintotiede (35 op)  ja matematiikka (25 op)

2003-2006 Ylioppilas / Tampereen lyseon lukio

Työkokemus

2018 alkaen: Yrittäjä / Terapia Revontuli

2016-2017 Tutkija / Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 • Psykososiaalinen syöpätutkimushanke ””Eturauhassyövän yksilöllistetty hoito kliinisen bioetiikan näkökulmasta”

2014-2016 Väitöskirjatutkija henkilökohtaisilla apurahoilla

 • Suomalainen Konkordia-liitto, Emil Aaltosen säätiö, Niilo Helanderin säätiö

5/2015 alkaen: Bioetiikan instituutin työryhmän ja hallituksen jäsen sekä perustajajäsen

2015 alkaen: Satunnaista luennointia ja koulutusta, muun muassa

 • 28.3.2019 Eettinen tapauskeskustelu, PSHP Hoitoeettisen neuvottelukunnan seminaari teemalla ”Miten ratkaista eettisiä ristiriitoja sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa?”, TAYS
 • 20.9.2018 Moral Case Deliberation -menetelmä terveydenhuollon eettisessä päätöksenteossa, TAYS Hatanpää
 • 4.9.2018 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta (aiheena Moral Case Deliberation -menetelmä)
 • 8.5.2018 Hoitotyön esimiesten päivä, TAYS (aiheena hoitotyön etiikka)
 • 6.11.2017 Vieraileva luennoitsija, Bioetiikan kurssi, Tampereen yliopisto (aiheena kliininen bioetiikka)
 • 27.10.2017 Perinnöllisyyslääkäreiden koulutuspäivä, TAYS (aiheena tunteiden kohtaaminen lääkärin työssä)
 • 27.10.2018 Lasten saattohoitopäivä, TAYS (aiheena hoitoa koskevan eettisen keskustelun uudet mahdollisuudet)
 • 19.5.2017 Vieraileva luennoitsija, Soveltavan etiikan kurssi, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus (aiheena kliininen bioetiikka)
 • 6.9.2016 PSHP:n hoitoeettisen neuvottelukunnan kokous, TAYS (aiheena psykososiaalisen eturauhassyöpätutkimuksen ja bioetiikan esittely)
 • 6.8.2015 Helsinki Bioethics Summer School, Helsingin yliopisto (aiheena kliininen bioetiikka)

2011-2014 Liikuntavammaisen henkilökohtainen avustaja

2013 Vapaaehtoistyö / Syömishäiriöliitto SYLI Ry:n SALT-hanke

2011-2013 Vapaaehtoistyö / Tampereen tyttöjen talo

Muut ansiot ja luottamustehtävät

5/2018-4/2019: Ratkes ry:n hallituksen jäsen

2017 Best Abstract Award, International Conference on Clinical Ethics Consultation, Singapore

11/2019 ja 7/2015 Visiting Scholar, Hastings Center, New York

Suomenkieliset julkaisut

Saxén, Salla (2018) Potilaskeskeisyys – harmoniaa ja ristiriitoja. Pääkirjoitus. Kipuviesti 1/2018, Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n jäsenlehti.

Saxén, Salla (2018) Eettinen kuormitus terveydenhuollon ammateissa: Ratkaisukeskeinen näkökulma. Ratkes 1/2018.

Pirhonen, J., Saxén, H., Saxén, S., Sorri, A. & Lemivaara, M. (2018) Palvelutalojen arkietiikkaa kartoittamassa: Raportti Bioetiikan instituutin raatihankkeesta. Gerontologia 32(2): 143-146.

Saxén, Heikki & Saxén, Salla (2017) Terveydenhuollon priorisointi nousee pintaan. Sic!-lehden verkkojulkaisu, 10.1.2017. (Teksti luettavissa verkossa tästä linkistä.)

Pirhonen, J., Van Aerschot, L., Lammi, H., Niemelä, M., Saxen, H., Saxen, S. Sorri, A. ja Tuominen, K. (2017) Kansalaisraati hoivarobotiikan kehityksen työkaluna. Hoitotiede 29 (4): 318–320.

Saxén, Heikki, Saxén Salla & Visakorpi, Tapio (2016) Yksilöllistetty lääketiede haastaa terveydenhuollon etiikan. Kanava 6/2016, Otavamedia.

Saxén, Heikki & Saxén, Salla (2016) Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa? Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarjan julkaisu nro 104. (Teksti luettavissa verkossa tästä linkistä.)

Saxén, Salla, Leskelä, Anni & Saxén, Heikki (2016) Henkilökohtaiset geenitestit haastavat instituutiot ja yhteiskunnat muutokseen. Tieteessä tapahtuu 34, 3/2016, s. 3–8.

Pernaa, Hanna-Kaisa, Raisio, Harri, Saxén, Heikki & Saxén, Salla (2015) Bioetiikka ja deliberatiivinen demokratia: Elämän etiikka kaikkien ulottuville. Politiikasta.fi-verkkosivusto 29.6.2015. (Teksti luettavissa tästä linkistä.)

Saxén, Heikki & Saxén, Salla (2015) Nuorissa kytee syvemmän poliittisen keskustelun palo: Haastattelussa filosofi Michael Sandel. Filosofinen aikakauslehti niin & näin 2/2015, s. 6–9.

Ahola-Launonen, Johanna, Puutio, Salla & Saxén, Heikki (2013) Reilu terveys: Haastattelussa bioeetikko Norman Daniels. Filosofinen aikakauslehti niin & näin 20, 4/2013, s. 6–10.

Puutio, Salla (2013) Yksilöllisiä toimijoita, julkisia objekteja. Nuorten naisten ulkonäkökulttuuri sukupuolittuneiden kauneuden ihanteiden verkossa. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. (Luettavissa verkossa tästä linkistä.)

Englanninkieliset tieteelliset julkaisut

Saxén, Salla (2021) Ethics in Professional Discourse: An exploration of moral uncertainty and the diversity of ethics in healthcare professions. Akateeminen väitöskirja. Kuopio: University of Eastern Finland. (Verkossa ks. linkki)

Saxén, Salla (2018) To Strive Toward Without Reaching: Moral Expertise as a Paradox in Clinical Ethics Consultation. Teoksessa Watson, J. & Guidry-Grimes, L. (toim.): New Essays from Theoretical and Clinical Bioethics. New York: Springer.

Saxén, Salla (2018) Same Principles, Different Worlds: A Critical Discourse Analysis of Medical Ethics and Nursing Ethics in Finnish Professional Texts. HEC Forum 30(1): 31–55.

Saxén, Salla (2016) Untangling Uncertainty: A Study of the Discourses Shaping Clinical Ethics Consultation as a Professional Practice. Journal of Clinical Ethics 27 (2): 99–110.