Palvelusopimus

Varaamalla lyhytterapia- tai työnohjausajan hyväksyt palvelun ehdot. Tutustuthan siis huolella palvelusopimukseen!

Jos sinulla on palvelusopimukseen liittyviä kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystiedot löydät tästä linkistä. Englanniksi palvelusopimuksen löydät puolestaan täältä.

 1. Kaikki terapiassa ja työnohjauksessa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tämä koskee myös terapeutin tekemiä muistiinpanoja, jotka säilytetään lukollisessa laatikossa nimikoodattuina (pseudonymisoituina). Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa asiakkaan itsensä tai jonkun toisen ihmisen henki tai turvallisuus on selkeästi uhattuna. Näissä tilanteissa terapeutti harkintansa mukaan kertoo asiasta kolmannelle luottamukselliselle osapuolelle, kuten asiakkaan läheiselle tai viranomaiselle.
 2. Lyhytterapia- ja työnohjaussuhteet eivät ole potilassuhteita vaan asiakassuhteita. Asiakassuhdetta säätelee kuluttajansuojalaki. Asiakassuhteessa Terapia Revontuli sitoutuu palvelun suorittamiseen, mutta ei voi taata palvelun tuottavan asiakkaan toivomia lopputuloksia.
 3. Asiakkaiden nimistä, puhelinnumeroista, sähköpostiosoitteista ja katuosoitteista muodostetaan asiakasrekisteri, jonka säilyttämisessä noudatetaan tietosuoja-asetusta. Asiakasrekisteriä käytetään asiakastyytyväisyyskyselyihin, palvelun kehittämiseen ja Terapia Revontulen omaan markkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa käyttämisen näihin tarkoituksiin. Asiakasrekisterin tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.
 4. Asiakasta koskevia, terapiassa tai työnohjauksessa käytyihin keskusteluihin liittyviä muistiinpanoja ei tallenneta sähköisesti, mutta asiakaskäynnin yleinen syy kirjataan ylös terapeutin yksityisiin tiedostoihin nimikoodattuna (pseudonymisoituna) ja useammalla salasanalla suojattuna. Kirjalliset muistiinpanot hävitetään terapia- tai työnohjaussuhteen päättyessä. Terapia- tai työnohjaussuhde katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan viimeisimmästä käynnistä on kulunut 12 kuukautta.
 5. Mikäli asiakas ei saavu vastaanotolle varaamanansa ajankohtana tai peruu terapiakäyntinsä alle 24 tuntia ennen varattua aikaa, häneltä laskutetaan normaali käyntimaksu. Poikkeuksena on lääkärintodistuksella todistettava sairastuminen, jolloin käyntimaksua ei veloiteta. Ellei asiakkaan kanssa sovita toisin, lasku lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.
 6. Muistutuslaskusta peritään 5 euron laskutuslisä. Terapia tai työnohjaus voi keskeytyä toistuvien maksuviivästyksien vuoksi. Laskun maksuehto on 14 päivää asiakkaan varaamasta terapia- tai työnohjausajasta laskien.
 7. Terapia- tai työnohjaussuhde päättyy missä tahansa vaiheessa asiakkaan niin toivoessa. Varaamalla ajan asiakas ei siis sitoudu jatkamaan terapiaa tai työnohjausta myöhemmin. Asiakkaalla on oikeus päättää asiakassuhde ilman perusteluita.
 8. Terapeutti voi päättää asiakassuhteen harkintansa mukaan. Mikäli terapeutti päättää asiakassuhteen, asiakkaalla on oikeus pyytää perusteluita ja ohjeita uuden terapeutin etsimiseen.
 9. Mikäli joku terapiasuhteelle ulkopuolinen henkilö (esimerkiksi asiakkaan läheinen) on yhteydessä terapeuttiin liittyen asiakkaan asiaan, terapeutti kertoo tästä asiakkaalle.
 10. Vaikka terapian ja työnohjauksen tavoitteina on asiakkaan auttaminen, Terapia Revontuli ei voi taata asiakkaan elämäntilanteen tai mielialan parantumista.
 11. Riitatilanteessa vahingonkorvausvastuu rajautuu asiakkaan maksamiin palvelumaksuihin.